podpora v slovenskom jazyku

Po slovensky slovom aj písmom.

v čase, kedy ju potrebujete

Žijeme v rovnakom časovom pásme.

s plynulou administratívou

Dozrieme na termíny okolo zákazníkov.

Ak poskytujete svojim koncovým zákazníkom softvérové resp. hostingové služby s pomocou produktov spoločnosti Microsoft – potom je program Microsoft SPLA práve pre vás! 

Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) program  umožňuje komerčné prenajímanie softvéru bez dopredu vynaložených kapitálových nákladov. SPLA partner tak môže poskytovať softvérové služby a aplikácie pre koncových zákazníkov. Poskytnuté licencie sú nie trvalé a sú platné iba počas doby platnosti zmluvy.

Citrix Service Provider program je určený pre servis providerov, ktorí poskytujú aplikácie, dáta a desktop cloud služby koncovým zákazníkom. Tento program rozširuje Citrix Solution Providerom práva a možnosti vyžívania Citrix produktov flexibilnejšie.

Viac informácií