Pomáhame firmám, ktoré poskytujú hostingové služby s pomocou technológií Microsoft a Citrix, rozvíjať ich biznis.

podpora v slovenskom jazyku

Po slovensky slovom aj písmom.

v čase, kedy ju potrebujete

Žijeme v rovnakom časovom pásme.

s plynulou administratívou

Dozrieme na termíny okolo zákazníkov.

Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) program  umožňuje komerčné prenajímanie softvéru bez dopredu vynaložených kapitálových nákladov. SPLA partner tak môže poskytovať softvérové služby a aplikácie pre koncových zákazníkov. Poskytnuté licencie sú nie trvalé a sú platné iba počas doby platnosti zmluvy.

Citrix Service Provider program je určený pre servis providerov, ktorí poskytujú aplikácie, dáta a desktop cloud služby koncovým zákazníkom. Tento program rozširuje Citrix Solution Providerom práva a možnosti vyžívania Citrix produktov flexibilnejšie.

Viac informácií