KLAUD | Ako to funguje
14495
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14495,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

TROCHU POVINNOSTÍ

Licencie poskytnuté v rámci SPLA sú mesačné, nie trvalé a možné je ich používať len pokiaľ je platná zmluva.

 • REPORTOVANIE

  Nič zložité. Jednoduchý formulár. Nezabudnite, v prípade otázok, sme po ruke.

 • ROZHODNUTIE

  Rozhodnutie používať Microsoft produkty v súlade s Services Provider Use Rights (SPUR).

 • PLATENIE

  Platenie mesačných faktúr. Tomu sa napriek všetkému nevyhneme nikto.

 • TECHNICKÁ PODPORA

  Poskytovanie technickej podpory vašim zákazníkom. Keďže produkty Microsoft poskytujete s vašimi službami, technická podpora je na Vás.

ČO K TOMU POTREBUJETE?

SPOJTE SA S NAMI!

BSP Softwaredistribution a.s. je SPLA Reseller pre poskytovanie služieb v Slovenskej republike. Vyplníme s vami zmluvu SPLA a budeme vaše pravidelné mesačné hlásenia o využití SPLA licencií v predchádzajúcom mesiaci posielať spoločnosti Microsoft spolu s príslušnou platbou.

Toto sú kroky potrebné k otvoreniu SPLA zmluvy:

Prihláste sa

Prihláste sa do programu pre partnerov spoločnosti Microsoft – Microsoft Partner Network na akejkoľvek úrovni. https://partner.microsoft.com/sk-SK/

Záväzné sú pre vás pravidlá Services Provider Use Rights (SPUR)

Dokument popisuje a stanovuje, ako smie produkty využívať koncový zákazník. Dokument vychádza v predstihu vždy pre nasledujúce štvrťročné obdobie.

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2

O licenčných podmienkach pre hostingové riešenia a o ostatných licenčných otázkach sa samozrejme môžete radiť priamo s nami

Mesačné hlásenia

Najneskôr do piateho dňa v mesiaci po skončení každého mesiaca nám pošlete prehľad o používaných licenciách, ku ktorým od vás získali zákazníci prístup.

Pri uzatváraní zmluvy platí že do 6 mesiacov od otvorenia alebo obnovy zmluvy musí partner pravidelne objednávať v minimálnej hodnote 100 EUR, inak spoločnosť Microsoft má právo zmluvu ukončiť.

Technická podpora

Ste zodpovední za poskytovanie technickej podpory k vaším službám a teda aj produktom Microsoft, ktoré dodávate svojim zákazníkom.

Audit Microsoft SPLA

Spoločnosť Microsoft alebo organizácia nimi poverená môže po  dobu trvania zmluvy a do dvoch rokov po jej ukončení kontrolovať vaše prehľady a záznamy vrátanie dátových centier, overovať dodržiavanie podmienok zmluvy a prevádzať audit na mieste.

Licenčné minimum

SPLA je licenčný program, ktorý na základe zmluvy oprávňuje poskytovateľa služieb (Service Providera) poskytnúť softvérové produkty spoločnosti Microsoft tretím stranám v rámci dodávky služieb.

Pri inštalácii SPLA softvéru v priestoroch zákazníka už nie je nutné, aby boli servery vo vlastníctve Services Providera, stačí ak koncový zákazník poskytne svoje servery na dennú správu a kontrolu Services Providerovi.

Cena licencií zákazníkovi je zahrnutá v mesačných platbách spolu so službami Service Providera.

SPLA zmluva je na 3 roky s možnosťou predĺženia.

Software Asssurance (SA) je súčasťou licencie.

 Licenčný model

 Popis

 Produkty

Subscriber Access License (SAL, prístupová licencia predplatiteľa). Potrebná pre každého užívateľa alebo zariadenie, ktorý má právo pristupovať k zvoleným produktom alebo ich využívať. SAL režim, nepotrebuje už samostatnú servérovú licenciu. Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server* (iba SAL), Microsoft SharePoint Server, Microsoft Office, produkty Dynamics(CRM iba SAL).
Processor License – procesorová/ jadrová licencia. Procesorová/jadrová licencia dovoľuje prístup k príslušnému softvéru, ktorý je nainštalovaný na danom procesore neobmedzenému počtu užívateľov, netreba SAL. Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server.
*potrebujete pre každého používateľa jeden Windows Server SAL alebo Processor lic. a niektorý z Exchange Hosted SAL-ov.  Počet inštalácií na Vašich serveroch vo fyzickom aj virtuálnom prostredí je pri SAL licenciách neobmedzený.

Toto je naozaj minimum.

Ďalším licenčným otázkam sa budeme venovať na spoločných stretnutiach a webinároch.

 

Potrebujete odpoveď hneď? Kontaktujete nás spla@bsp.sk. Ak odpoveď neznesie odklad, volajte SOS na +421 2 2090 3500.